Tjenester

Rådgivning innenfor ERP systemer
Opplæring i bruk og forståelse av økonomisystemer (mest "hands-on" erfaring med Microsoft Dynamics AX og Uni Micro).
Hjelp til oppsett, kontroll på grunndata, rapportering osv.
Tjenester - Opplæring


Excel
Opplæring i bruk av Excel til alt fra enkle analyser til tyngre rapporter hvor PowerPivot legges til grunn.
Tjenester - Excel

Feilsøking / Kontroll
Uttrekk av data og analyse for å finne feil på oppsett, som posteringsoppsett, priser, varegrupper mm.
Tjenester - Feilsøking

Revisjon
Flere synes det er vanskelig å forstå eget forretningssystem og hvordan en skal redegjøre for finansielle føringer.
Noe så enkelt som å kunne gi revisor hovedboken i excel skaper hodebry for noen og enhver.
Med Excel koblet mot databasen får en tatt ut hele hovedboken kjapt og enkelt.
Tjenester - Revisjon

Arbeid utføres på timebasis.
Reisekostnader og diett tilkommer hvor det er aktuelt.

Ta kontakt i dag

Er du klar til å ta kontrollen på rapporteringen i eget selskap?

Send en e-post på info@enklegrep.no eller ring Jone Friestad på mobil 99 33 99 00.